43BM66AE
Màn hình hiển thị kỹ thuật 4K UHD (Hoạt động 24/7)

43BM66AE

43B4E31T
Màn hình hiển thị kỹ thuật số 4K UHD ( Hoạt động 18/7)

43B4E31T

43DM66D
Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số 43” 4K UHD - Hoạt động 24/7

43DM66D

43GM50D
Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số 43” 4K UHD - Hoạt động 18/7

43GM50D