86BM66AE
Màn hình hiển thị kỹ thuật số 4K UHD (Hoạt động 24/7)

86BM66AE

86DM66D
Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số 86” 4K UHD - Hoạt động 24/7

86DM66D

86GM50D
Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số 86” 4K UHD - Hoạt động 18/7

86GM50D